10/3/2009: סיון בת שלוש, בבית, שרה

10/3/2009: סיון בת שלוש, בבית, שרה "אמא יקרה לי" וצוחקת