10/7/09-סיון לאחר ההשתלה, בבידוד הדסה, ולאחר חודש בטיפול נמרץ, מתאוששת ומפריחה בלוני סבון

10/7/09-סיון לאחר ההשתלה, בבידוד הדסה, ולאחר חודש בטיפול נמרץ, מתאוששת ומפריחה בלוני סבון