אורי גלר מזמין לתרום מח עצם למען סיון ינאי

אורי גלר מזמין לתרום מח עצם למען סיון ינאי