25/6/09 - היום מתחילים בטיפול ניסויי חדשני במחלת השתל במיעיה של סיון באמצעות תאים מזנכיאליים.

25/6/09 - היום מתחילים בטיפול ניסויי חדשני במחלת השתל במיעיה של סיון באמצעות תאים מזנכיאליים.