13/6/09-שיפור מסוים במצבה של סיון והיא חצי ערה. יש בעיה מסוימת בתפקוד הכליות עקב התרופות.

13/6/09-שיפור מסוים במצבה של סיון והיא חצי ערה. יש בעיה מסוימת בתפקוד הכליות עקב התרופות.