2/6/09-לאחר שבוע וחצי קשים עקב מחלת כבד VOD  שנגרמה עקב רעילות הטיפול הכימי, סיון מרגישה טוב יותר.

2/6/09-לאחר שבוע וחצי קשים עקב מחלת כבד VOD שנגרמה עקב רעילות הטיפול הכימי, סיון מרגישה טוב יותר.

עליית ספירות הדם של סיון נמשכת ומבשרת על קליטה ראשונית של השתל ופעילות של המערכת החיסונית, דבר שמסביר את השיפור בהרגשתה.