18/4/09 סיון סיימה מחזור כימוטרפיה אחרון לפני ההשתלה במאי

18/4/09 סיון סיימה מחזור כימוטרפיה אחרון לפני ההשתלה במאי