28/1/09 יש!!! נמצא לסיון תורם מח עצם במאגר היהודי בארה

28/1/09 יש!!! נמצא לסיון תורם מח עצם במאגר היהודי בארה"ב

תודה לכל מי שהחזיקו לנו אצבעות.