31/12/09-כתבה מצולמת של דני במגזין הצילום קומפוזיציה על פרויקט הצילום של סיון. אפשר להוריד בקישור

31/12/09-כתבה מצולמת של דני במגזין הצילום קומפוזיציה על פרויקט הצילום של סיון. אפשר להוריד בקישור