12/11/09 - כ70,000 ש

12/11/09 - כ70,000 ש"ח נתרמו למעבדה של פרופ' רזניק בעקבות הפניה שלנו למען סיון. תודה לכל התורמים.