4/10/09-מאות הגיעו ללוות את סיון בדרכה האחרונה. פרטים בפנים.

4/10/09-מאות הגיעו ללוות את סיון בדרכה האחרונה. פרטים בפנים.

סיון נטמנה בבית העלמין היהודי אזרחי שביער חורשים בנוכחות מאות אנשים שסיון נגעה בהם. עידן וסתיו קשטו את הארון במדבקות צבעוניות שאהבה וכתבו לה הקדשות. כמה מחפציה האהובים נטמנו אתה. לאחר הטמנת הארון הופרחו עשרות בלוני הליום צבעוניים לזכרה. תודה לכל המנחמים אותנו בימים הקשים בחיינו. סיון נחה בשלווה בינות לעצי היער, מוקפת מדשאות ופרחים.