16/9/09-שנה טובה מסיון וכל משפחת ינאי.תודה לכל מי שתומך בנו בתקופה הקשה ולכל התורמים לטיפולים בסיון.

16/9/09-שנה טובה מסיון וכל משפחת ינאי.תודה לכל מי שתומך בנו בתקופה הקשה ולכל התורמים לטיפולים בסיון.