13/8/09 -סיון לא מרגישה טוב בימים האחרונים והיום מתאשפזת לשניידר לכמה ימים לבדיקות והשגחה.

13/8/09 -סיון לא מרגישה טוב בימים האחרונים והיום מתאשפזת לשניידר לכמה ימים לבדיקות והשגחה.