30/7/09-המעבדה בהדסה,שטיפלה במחלת השתל של סיון באמצעים חדשניים,עומדת בפני סגירה. לפרטים לחצו

30/7/09-המעבדה בהדסה,שטיפלה במחלת השתל של סיון באמצעים חדשניים,עומדת בפני סגירה. לפרטים לחצו