19/7/09 - סיון נותקה משלל צינורות ההזנה הורידית והתרופות!!!

19/7/09 - סיון נותקה משלל צינורות ההזנה הורידית והתרופות!!!