14/7/09 - המצב הנשימתי של סיון ממשיך להתדרדר בימים האחרונים. עדיין לא ברור למה. מחר בדיקות מקיפות.

14/7/09 - המצב הנשימתי של סיון ממשיך להתדרדר בימים האחרונים. עדיין לא ברור למה. מחר בדיקות מקיפות.