11/7/09 - לחצו לסרטון מ10/7 של סיון. בימים האחרונים חל שיפור אבל היום יש ירידה בתפקוד הנשימתי.

11/7/09 - לחצו לסרטון מ10/7 של סיון. בימים האחרונים חל שיפור אבל היום יש ירידה בתפקוד הנשימתי.

XXX