חשוב

חשוב

ערב סוכות התשע"ה, 8/10/2014 בשעה 10:00 בבוקר נתאסף בצנעה בבית העלמין חורשים לציון 5 שנים לפטירתה של סיון שלנו, שאם היתה אתנו היום, היתה כ-8 וחצי.