עזר מציון www.ami.org.il

עזר מציון www.ami.org.il

מידע של עמותת עזר מציון על פעילותה העניפה למען הכלל ובמיוחד על מאגר מח העצם הלאומי שהעמותה מנהלת ללא תמיכה ממשלתית