25/11/08 - סיון בבית מפטפטת ומשחקת עם אמא בסיפור

25/11/08 - סיון בבית מפטפטת ומשחקת עם אמא בסיפור "ילד קטן הלך לגן"