2/8/08 - סיון בת שנתיים וחצי. בגינת הבית יורדת בריצה מהמגלשה

2/8/08 - סיון בת שנתיים וחצי. בגינת הבית יורדת בריצה מהמגלשה