16/4/09  - סיון שרה על טוליק וזוללת ענבים

16/4/09 - סיון שרה על טוליק וזוללת ענבים

סיון בת שלוש+, מתוקה מדבש, בשניידר, זוללת ענבים ושרה על טוליק שאוכל אשכול ענבים.