5/9/08- סיון, בת שנתיים וחצי, קופצת ומשפריצה בגיחה נדירה לבריכה

5/9/08- סיון, בת שנתיים וחצי, קופצת ומשפריצה בגיחה נדירה לבריכה