7/8/08 - סיון צופה בהצגה בספארי 

7/8/08 - סיון צופה בהצגה בספארי 

סיון, בת שנתיים וחצי, צופה מהופנטת במופע שהועלה בספארי.