13/5/09 - סיון רוקדת עם במבה החמור

13/5/09 - סיון רוקדת עם במבה החמור

שבוע לפני השתלת מח העצם בהדסה, קניתי לסיון, אז בת כשלוש וחצי, חמור צעצוע מרקד. סיון אהבה מאוד לרקוד אתו, למרות הקושי עקב הצינורות שהיו מחוברים אליה.