6/4/2008 - סיון בת שנתיים וחודשיים, באוטו שרה עם זהבה ו3 הדובים מתוך פים פם פה

6/4/2008 - סיון בת שנתיים וחודשיים, באוטו שרה עם זהבה ו3 הדובים מתוך פים פם פה