04/02/2009 - דני התראיין היום אצל רזי ברקאי במה בוער בגל

04/02/2009 - דני התראיין היום אצל רזי ברקאי במה בוער בגל"צ

לחצו לשמיעת הראיון