14/10/2009 - דני התראיין בתכנית של יעל דן

14/10/2009 - דני התראיין בתכנית של יעל דן

לחצו לשמיעת הראיון