22/6/09-לסיון זיהום במעיים. יש חשש מ-GVHD, מחלת השתל נגד הגוף.

22/6/09-לסיון זיהום במעיים. יש חשש מ-GVHD, מחלת השתל נגד הגוף.