21/6/09-סיון סובלת מדימום בלתי פוסק במערכת העיכול. מקבלת מוצרי דם. שוב עלה החום וירדה סטורצית החמצן.

21/6/09-סיון סובלת מדימום בלתי פוסק במערכת העיכול. מקבלת מוצרי דם. שוב עלה החום וירדה סטורצית החמצן.