19/6/09 - סיון העלתה הבוקר חום ל39. מאידך יש שיפור בנשימה, כבד ובכליות.

19/6/09 - סיון העלתה הבוקר חום ל39. מאידך יש שיפור בנשימה, כבד ובכליות.