16/6/09 - הבוקר נעשה נסיון לנתק את סיון ממכונת ההנשמה, אך לאחר מספר שעות נאלצו לחבר אותה חזרה.

16/6/09 - הבוקר נעשה נסיון לנתק את סיון ממכונת ההנשמה, אך לאחר מספר שעות נאלצו לחבר אותה חזרה.

סיון עדיין חלשה מאוד ולא מצליחה להתרגל לנשום לבד בצורה מספקת. מקווים שתתאושש בהמשך. בינתיים נשארת בטיפול נמרץ.