15/6/09-שיפור נוסף במצבה של סיון. לחצו לעדכון

15/6/09-שיפור נוסף במצבה של סיון. לחצו לעדכון

הרופאים מרוצים מהתקדמות השיפור של סיון. שוקלים לנתק אותה ממכונת ההנשמה ולראות אם תסתדר לבד בנשימה. במידה שכן תוכל לעזוב את טיפול נמרץ. בנוסף שיפור משמעותי במחלת הכבד וירידה רבה בנפיחות חלל הבטן והמיימת. עדיין קיימת אי ספיקת כליות. הנושא במעקב ומקווים לשיפור גם פה כדי שלא יהיה צורך בדיאליזה. סיון מורדמת חלקית, זזה באי נוחות ומגיבה מעט באמצעות תנועות כן ולא בראשה.