6/5/09-סיון עברה היום פרוצדורות רפואיות בהרדמה, כולל גיבוי מח עצם והכנסת צנטר מרכזי וכימו לנוזל שדרה

6/5/09-סיון עברה היום פרוצדורות רפואיות בהרדמה, כולל גיבוי מח עצם והכנסת צנטר מרכזי וכימו לנוזל שדרה