26/4/09 - סיון חזרה היום מאשפוז של מס' ימים עקב חיידק. מצג רוחה מצויין.

26/4/09 - סיון חזרה היום מאשפוז של מס' ימים עקב חיידק. מצג רוחה מצויין.