ערב פסח התשס

ערב פסח התשס"ט - סיון בבית במצב רוח מרומם

סיון בין טיפולים וכל הזמן צוחקת, משחקת ושרה. אחרי החג נכנסת למחזור כימוטרפיה אחרון לפני ההשתלה.