17.1.09 סיון מרגישה לא טוב כתוצאה מהטיפולים

17.1.09 סיון מרגישה לא טוב כתוצאה מהטיפולים

מילדה שמחה ופורחת, סיון הפכה לצל של עצמה. מפוחדת, כל היום רוצה להיות על הידיים שלנו, כאובה וכעת גם החלו הקאות ושאר תגובות לטיפולים הכימוטרפיים. עקב הסטרואידים שקיבלה גם נכנסה לסוג של דיכאון. היא כמעט לא מדברת ועקב פצעים שהתפתחו בפיה ושפתיה אף לא פותחת את הפה ולא אוכלת או שותה. קשה לנו לראות אותה ככה ואנו מתפללים שתבריא ותחזור להיות הילדה השמחה שהיא באמת.

מילדה שמחה ופורחת, סיון הפכה לצל של עצמה. מפוחדת, כל היום רוצה להיות על הידיים שלנו, כאובה וכעת גם החלו הקאות ושאר תגובות לטיפולים הכימוטרפיים. עקב הסטרואידים שקיבלה גם נכנסה לסוג של דיכאון. היא כמעט לא מדברת ועקב פצעים שהתפתחו בפיה ושפתיה אף לא פותחת את הפה ולא אוכלת או שותה.
קשה לנו לראות אותה ככה ואנו מתפללים שתבריא ותחזור להיות הילדה השמחה שהיא באמת.