תודה לכל התורמים!

תודה לכל התורמים!

לכל מי שנתן מדמו, כספו ומאמציו, תודה.

נאספו 50,000 מבחנות, אבל לפי כמות האנשים שנשארו מאוכזבים כי לא יכלו לתרום, יכלו לאסוף גם 100,000 מבחנות. מקווה שנאסף די כסף לבדיקת הדגימות שנאספו. בואו נחזיק אצבעות שימצא תורם לכל הילדים.