רבים צובאים על תחנות ההתרמה.  מצורפת תמונה

רבים צובאים על תחנות ההתרמה. מצורפת תמונה