25/5/2009 - אחותו של אילן שחף, תורם מח העצם של סיון, מקריאה את מכתב התודה של עינת בחתונתו עם קרן

25/5/2009 - אחותו של אילן שחף, תורם מח העצם של סיון, מקריאה את מכתב התודה של עינת בחתונתו עם קרן

סיון עברה השתלת מח עצם ב20/5/2009. תורם מח העצם שלה, אילן שחף, נישא 5 ימים לאחר מכן לבח"ל קרן. בחתונתו הקריאה אחותו את המכתב ששלחה לה עינת, בלא פרטים מזהים, דרך עזר מציון.