2/7/2007 - הצעדים הראשונים של סיון, בת שנה וארבעה חודשים. צוחקת ומנסה ללכת לראשונה.

2/7/2007 - הצעדים הראשונים של סיון, בת שנה וארבעה חודשים. צוחקת ומנסה ללכת לראשונה.