5/9/09 - סיון עושה לעצמה בדיקת סוכר בדם

5/9/09 - סיון עושה לעצמה בדיקת סוכר בדם

בידוד שניידר, כחודש לפני פטירתה של סיון. היא נאבקת בגבורה ואפילו דוקרת את עצמה באצבע לבדיקת סוכר מספר פעמים ביום.