1/10/09-סיוני שלנו לא מוותרת ונלחמת כמו אריה,אך המצב נואש ומתדרדר.הרופאים לא רואים דרך לשקם הריאות

1/10/09-סיוני שלנו לא מוותרת ונלחמת כמו אריה,אך המצב נואש ומתדרדר.הרופאים לא רואים דרך לשקם הריאות