21/9/09-בשורות קשות לשנה החדשה.סיון במצב קריטי, מורדמת ומונשמת בטיפול נמרץ עקב החרפה בדלקת ריאות CMV

21/9/09-בשורות קשות לשנה החדשה.סיון במצב קריטי, מורדמת ומונשמת בטיפול נמרץ עקב החרפה בדלקת ריאות CMV