19/9/09-ימים קשים עןברים על סיון.כאב בלתי פוסק,קשיי נשימה,קולי בדם וCMV.כעת ישנה רוב הזמן כשלא כאובה

19/9/09-ימים קשים עןברים על סיון.כאב בלתי פוסק,קשיי נשימה,קולי בדם וCMV.כעת ישנה רוב הזמן כשלא כאובה