17/9/09- סיון עברה הבוקר בהרדמה תהליך של הזרקת סטרואיד ישירות לעורק הכבד שלה הפגוע מאוד ממחלת השתל.

17/9/09- סיון עברה הבוקר בהרדמה תהליך של הזרקת סטרואיד ישירות לעורק הכבד שלה הפגוע מאוד ממחלת השתל.

סיון מתאוששת כרגע בטיפול נמרץ ומקווים לשיפור במצבה. בנוסף התגלה וירוס CMV בריאותיה.