6/09/09 סיון זקוקה לתרומת טסיות דם.מי שרוצה לתרום (לא משנה סוג דם)בבילינסון: חנה050-8762423 תודה

6/09/09 סיון זקוקה לתרומת טסיות דם.מי שרוצה לתרום (לא משנה סוג דם)בבילינסון: חנה050-8762423 תודה