28/8/09-סיון מאושפזת כבר שבועיים בשניידר עם תופעות של GVHD וTAM, שלשולים, כאבים ועוד. מרגישה לא טוב.

28/8/09-סיון מאושפזת כבר שבועיים בשניידר עם תופעות של GVHD וTAM, שלשולים, כאבים ועוד. מרגישה לא טוב.