16/8/09 - נראה שמחלת השתל של סיון חזרה. היא מטופלת כרגע בשניידר.

16/8/09 - נראה שמחלת השתל של סיון חזרה. היא מטופלת כרגע בשניידר.