7/8/09 - סיון מתחזקת. ירדה הבוקר לבד מהמיטה ועשתה צעדים ראשונים לאורך המיטה!

7/8/09 - סיון מתחזקת. ירדה הבוקר לבד מהמיטה ועשתה צעדים ראשונים לאורך המיטה!